środa, 30 stycznia 2019

FAQ: Jak działają panele ankietowe? Cz. 2

Pieniądze na przeprowadzanie ankiet.

Każdy, kto zleca wykonanie ankiety firmie zajmującej się badaniem rynku to ten który płaci Nam za badanie. W większości przypadków jest to korporacja, organizacja lub instytucje rządowe, bywa również że jest to osoba (student, doktorant). Wszystkich łączy jedno - szukają odpowiedzi na pytania.

Firma badająca rynek będzie współpracować z klientem, aby zawęzić pytania i wybrać sposób formułowania  pytań. Pomogą również zaprojektować ankietę, wybrać zdjęcia produktów, określić czas trwania ankiety oraz wybrać profil osób potrzebnych do wypełnienia ankiety. Docelowa grupa demograficzna ankiety będzie kierowana na określony kierunek działalności firmy, która zleca badanie. Firma badająca rynek dostarcza również szczegółową wycenę kosztu przeprowadzenia ankiety. 

Respondenci (czyli MY) będą poproszeni o wypełnienie ankiety. Nagroda (jej wartość) za wypełnienie ankiety będzie podana  przed wypełnieniem ankiety. To czy chcesz wziąć udział w badaniu zależy tylko od Ciebie nigdy nie ma przymusu np. że musisz wypełnić tą ankietę :) ba nawet jeśli pytania Cię denerwują możesz zrezygnować z badania.

Dlaczego panele ankietowe zawierają "Minimum do wypłaty"?

Wszystko związane jest z kosztami administracyjnymi i to one sprawiają że panel jest drogi w utrzymaniu, przez to często trafiamy na minimum wypłaty (30 zł, 5 Euro, 50 zł, 10$). Uzbieranie minimum do wypłaty jest zwykle wymagane aby uczestnik panelu mógł "wypłacić pieniądze" lub poprosić o realizację nagrody. Możemy sobie wyobrazić jak wyglądałaby realizacja nagród w kwocie 1,20 zł dla 5 000 uczestników po każdej wypełnionej ankiecie. Na szczęście pojawienie się metod płatności takich jak Skrill, PayPal, elektroniczne karty podarunkowe pomogło w zmniejszeniu minimalnych wymogów dotyczących sald na Naszych ankietowych kontach. 

Dlaczego duża część paneli ankietowych organizuje loterie?

Oferowanie szansy na wygranie wartościowych nagród w zamian za wypełnienie ankiety jest często popularną opcją dla paneli ankietowych (mniejsze koszty administracyjne). Rzeczywiste koszty takich nagród są często takie same, a czasami mogą być wyższe niż płacenie każdemu indywidualnemu paneliście za wypełnienie ankiety. Jednak preferowane są ze względu na prostotę wypłacania nagród w loteriach.

Dla przykładu, firmie badającej rynek łatwiej będzie przyznać po zakończeniu ankiety 1 nagrodę o wartości 1000 zł, 2 nagród po 500 zł i 10 nagród po 100 zł niż 3000 osób nagród po 1 zł. Moim zdaniem takie podejście często obniża wskaźniki odpowiedzi i może mieć wpływ na jakość odpowiedzi. Ponadto wiele znanych mi osób szybko rezygnuje z udziału w takich panelach lepiej mieć pewne 50 czy 100 zł rocznie niż np wygrać raz na 2-3 lata 50 zł (np.InetPanel) 


sobota, 26 stycznia 2019

FAQ: Jak działają panele ankietowe?

Duża część osób czytających mojego bloga to osoby, które można nazwać doświadczonym badaczem ale są nowe osoby dopiero poznające świat badań online. Tak czy inaczej pomocne może być wyjaśnienie jak działają panele ankietowe i jak możemy z nich korzystać. 

Po pierwsze, podstawowe definicje:
  • Respondent - to Ty, czyli osoba biorąca udział w ankietach.
  • Panel ankietowy - to internetowa społeczność osób biorących udział w ankietach online. To my tworzymy ważną część panelu.
  • Firma zajmująca się badaniem rynku - to firma prowadząca internetowy panel ankietowy. Bywa że internetowy panel ankietowy ma tę samą nazwę co firma zajmująca się badaniem rynku ale przeważnie różnią się.
Dlaczego panele ankietowe są tak przydatne?

Podejmowanie złych decyzji w biznesie jest ryzykowne i kosztowne, więc lepiej skorzystać z usług firmy badającej rynek w celu przeprowadzenia ankiety, aby zmniejszyć ryzyko rynkowe. Poprzez zadawanie pytań osobom w ankiecie  (o zainteresowanie się marką, produktem lub usługą) firma może pozyskać wiele przydatnych informacji, które pomogą podjąć lepszą decyzję biznesową.  

Niektóre firmy mają swoje własne działy badań rynkowych i prowadzą własne badania ale większość firm nie ma takiego luksusu więc zlecają badania rynkowe właścicielom paneli internetowych, badania te są zlecane regularnie bądź w razie potrzeby.

Jedna firma badająca rynek a wiele paneli.

Większość firm zajmujących się badaniem rynku posiada tylko jeden panel ankietowy ale bywa że te większe przedsiębiorstwa prowadzi wiele paneli ankietowych (np.Cint). Każdy z tych paneli może być inny oraz mieć inne cele. Na przykład, firmy badające rynek, które prowadzą dwa lub więcej paneli, mogą  kierować badania do ogółu społeczeństwa a inne np. mogą być skierowane do określonej grupy np. nastolatkowie, osoby powyżej 40 roku życia.  

Jak zarządza się panelami ankietowymi? 

Typowy panel ankietowy będzie starał się być jak najbardziej reprezentatywny. Jeśli panel jest np. dostępny tylko dla użytkowników PL to będzie on odzwierciedlał wypłaty ludności z różnych miast  wraz z danymi demograficznymi. Jeśli panel ma 100 000 użytkowników to spróbuje przyjąć jak wygląda cała populacja PL i będzie projektować badanie w skali mikro. Jeśli firma badawcza zostanie zatrudniona do przeprowadzenia badania w konkretnym rejonie/mieście, może aktywnie rekrutować uczestników w tym konkretnym mieście aby prawidłowo wykonać badanie.

środa, 23 stycznia 2019

FAQ: Pytania w ankietach.

Z pewnością każdy z Nas po kliknięciu w link do ankiety zastanawiał się jakie dostane pytania, na jakie pytania przyjdzie mi odpowiedzieć. Pytania które się pojawią w badaniu mogą się znacznie różnić, ich rodzaje dostosowane są do potrzeb firm i do tego jakich wyników zleceniodawca oczekuje. 

Najczęściej natrafimy na rodzaje pytań:

1. Wybór odpowiedzi na skali 

Są to prawdopodobnie najczęściej zadawane pytania w ankiecie internetowej. Pojawia się pytanie typu: "W jakim stopniu oceniasz opakowanie produktu?" W badaniu zawarta jest numerowana skala, zwykle od 1 do 10. Konsument ocenia grafikę opakowania gdzie 10 oznacza wysoce pozytywną reakcję a 1 wskazuje na wysoce negatywną. Tego typu pytanie jest korzystne dla firm, ponieważ otrzymują jednolite zestawienie odpowiedzi dla wszystkich respondentów.
(przykład odpowiedzi na skali)

2. Wybór odpowiedzi/kilku odpowiedzi

Zamiast skali pytanie może mieć wiele opcji wyboru, lub jedną odpowiedź. Badacz czyta listę opcji opisujących potencjalne reakcje i wybierają tą, która ściśle odpowiada ich odpowiedzi. Ta metoda pozwala uzyskać bardziej unikalną reakcję niż klasyfikacja w skali, ale może sprawić, że wyniki mogą być trudniejsze do analizy przez firmę.

(przykład pytania z wyborem odpowiedzi)

3. Wypełnij puste pole

Prawdopodobnie najrzadsza forma pytania (chociaż ostatnio trafia się ich dość sporo), ponieważ musi być ręcznie posortowana. Najczęściej tego typu pytania pojawiają się na końcu ankiety w sekcji komentarzy. Pytanie jest zadawane, a respondent ma swobodę wypowiedzi. Zasadniczo pytania te używane są przez firmy, które przeprowadzają bardzo szczególne badania.

(przykład pytania z polem do wypełnienia)


W ostatnich kilku latach ankiety przeszły ciekawą drogę od rzadkości aż do ogromnej powszechności. Dzięki ułatwionej komunikacji  zbieranie danych do badań stało się łatwiejsze. Firmy znajdują coraz to nowsze metody badań a co za tym idzie zwiększyły się możliwości w kontaktach z potencjalnymi klientami. Ankiety online a ostatnio nawet ankiety mobilne zapewniają firmom bezpośrednią możliwość przeprowadzania badań rynkowych.

niedziela, 20 stycznia 2019

FAQ: Jak działają ankiety internetowe.

Z pewnością każdy zadał sobie pytania: Czym są ankiety online? Jakie są ankiety online? Jak działają ankiety online?


Przedstawie wam najprostszy przykład. Pewna firma planuje przeprojektować opakowanie swojego produktu np. karton mleka. Zazwyczaj gdy firma zmienia projekt opakowania stara się rozwinąć markę lub dokonać modyfikacji. Jednak może pojawić się sytuacja że wprowadzenie nowego produktu może być katastrofalne dla firmy w przypadku gdy konsumenci zareagują na produkt negatywnie. Aby zminimalizować ryzyko firma publikuje ankietę online zawierającą obrazy proponowanego nowego produktu. Kolejnym krokiem firmy jest zadanie pytań dotyczących produktu w celu oceny reakcji konsumentów.


np. oceniamy nowoczesny mop ;)W ankietach online stosowane są różne formy mediów (np. filmik, obraz, reklama radiowa, reklama TV, reklama internetowa). Zazwyczaj w temacie ankiety online gdzie firma stara się przeprojektować produkt, mogą być przedstawiane pokazywane obrazy, które są  oceniane przez badaczy. 


W przypadku gdy firma chce wydać całkowicie nowy produkt i chce ocenić zainteresowanie konsumentów, respondent może obejrzeć krótki film o produkcie, a następnie odpowiedzieć na pytania dotyczące tego, co obejrzał.

piątek, 18 stycznia 2019

FAQ: Jak zrozumieć pojęcie ankieta online.


Ankiety online są wykorzystywane przez firmy do zbierania informacji dotyczących przyszłych produktów. Dane z uzyskanych badań wykorzystywane są przez firmę, aby uzyskać wyobrażenie o tym, jak konsumenci zareagują na planowane wydanie produktu.W oparciu o reakcję generowaną przez produkt lub koncepcję przedsiębiorstwa uzyskują jaśniejszą perspektywę, czy należy wprowadzić ją na rynek, a jeśli tak, jakie zmiany należy wprowadzić.


 


Ankiety online stają się coraz bardziej popularne w ostatnich latach. Są łatwiejsze do dystrybucji, a ich wyniki są łatwiejsze do zagregowania, ponieważ dane są już cyfrowe. Firma może podejść do ankiety online na wiele różnych sposobów. Coraz więcej firm zaczyna korzystać z ankiet mobilnych jako sposobu zbierania danych. Są to krótkie ankiety, które można wykonywać na urządzeniach mobilnych i dystrybuować do bardzo dużej liczby osób.